Algorithms of Oppression

by noble, safiya umoja
Algorithms of Oppression
SKU:
MBS_2168155_new
Edition:
18
Publisher:
INGRAM PUB
ISBN10:
1479837245
ISBN 13:
9781479837243

Algorithms of Oppression

by noble, safiya umoja
SKU:
MBS_2168155_new
Edition:
18
Publisher:
INGRAM PUB
ISBN10:
1479837245
ISBN 13:
9781479837243