Algorithms of Oppression

by noble, safiya umoja
Algorithms of Oppression
SKU:
MBS_2184110_dg
Edition:
18
Publisher:
NYU CC
ISBN10:
1479866768
ISBN 13:
9781479866762

Algorithms of Oppression

by noble, safiya umoja
SKU:
MBS_2184110_dg
Edition:
18
Publisher:
NYU CC
ISBN10:
1479866768
ISBN 13:
9781479866762